Hviderups Hospital

Adress: Gårdstånga, 247 97 Flyinge Visa karta

Adress: Gårdstånga, 247 97 Flyinge

Hviderups Hospital som räknades ett av Sveriges äldsta ålderdomshem är idag privatbostad.

Den ursprungliga byggnaden uppfördes år 1619 som hospital/ålderdomshem, vilket den användes som fram till år 1984. De båda flyglarna byggdes till på 1920-talet och 1985 utfördes en omfattande renovering inför vandrarhemsverksamheten. Fram till utgången av 2008 användes byggnaden som vandrarhem.

Anna Brahe byggde det som blev Sveriges första ålderdomshem, hospital. Det byggdes åt godsets gamla och fattiga samt för personer i bygden som behövde vård och omsorg. Anna Brahe upprättade ett donationsbrev, skrivet på pergament, som undertecknades av Anna Brahe samt hennes arvtagare systersonen Henrich Ramel. Donationsbrevet finns bevarat på landsarkivet i Lund.

Järnbokstäverna ABSSM ovanför entrén utläses Anna Brahe Salig Steen Maltesen. Under järnbokstäverna finns en sandstenstavla med inskriptionen:
Anna 1619 Lad Erlig oc Velbyrdig Frue F. Ane Brahe S. Steen Amltessöns till Löberyd oc Hviderup fvndere oc bygge dette hospital Gud aere fattige mennisker til tröst oc ophold oc hafver hvn det saa forsöget at sex arme Gvds lemmer skal her vdi aarligen men verden staar forsörgis med nödtorftig spisning sko oc klaeder livs illebrand röct oc varetect. Bryd ditt bröd for den hvngrige oc inled de aelendige i dit hvs, seer dv någon da klaed hannem oc vndrag dig ikke fra dit kiöd. Esai. 58.

1918 kom en ny fattigvårdslag i Sverige och dåvarande ägaren till Hviderups gods överlämnade då ålderdomshemmet som gåva till kommunen. På 1920-talet byggdes två flyglar på baksidan, en för kvinnor och en för män. Ålderdomshemmet var tungarbetat och 1984 lades verksamheten ned.

1985 öppnades huset som vandrarhem i Svenska Turistföreningens regi. Vandrarhemsverksamheten stängde vid utgången av 2008 eftersom lokalerna då dömdes ut. De uppfyllde inte längre säkerhetskraven för vandrarhem. En omfattande upprustning krävdes med bland annat nya utrymningsvägar, brandcellsindelning, ny ventilation och nya ledningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-12 att inleda försäljning av fastigheten Eslöv Gårdstånga 1:5, Gårdstånga vandrarhem. I april 2013 sålde Eslövs kommun fastigheten. Sveriges äldrsta åldersdomshem blir nu bostadshus.

Huset är privatbostad och inte öppet för besökare.

Show more
 
 
 
Copyright © 2017 MittSkåne Turism, All rights reserved | design Unik Grafik