Gårdstånga kyrka

Adress: Gårdstånga Kyrka, 247 97 Flyinge Visa karta

Adress: Gårdstånga Kyrka, 247 97 Flyinge

Gårdstånga kyrka är känd för sina renässansinverntarier utförda 1609-1628 av träsnidaren Jacob Kremberg.

Den ursprungliga kyrkan uppfördes någon gång mellan 1100– och 1200–talet. På 1400–talet tillkom korsvalv och tornet uppfördes under 1600–talet. Kyrkans inre har blivit känt genom sina renässansinventarier, som samtliga tillverkats av träsnidaren Jakob Kremberg på beställning av Anna Brahe på Viderups gods. Mellan 1609 och 1628 uppfördes altaruppsats, predikstol, dopfunt med baldakin, bänkinredning och kapellskranket med livsträdmotivet som skiljer gravkoret från kyrkan.

Skranket är unikt för Gårdstånga kyrka och det finns inget liknande vare sig i Sverige eller i utlandet. Gravkoret lät Anna Brahe bygga till minne av hennes
avlidne make Steen Maltesen. Vid restaureringen i slutet av 1800–talet dekorerades valven med Lunds domkyrkas dåvarande valvmålningar som förebild. Tyvärr avlägsnades också färg och förgyllning på inventarierna som ursprungligen fanns och idag framstår sniderierna i sin ekfärgston.

Show more

Om denna aktivitet

 
 
 
Copyright © 2017 MittSkåne Turism, All rights reserved | design Unik Grafik